درباره ما

جامه پوشان مساوات درسال ۱۳۸۸ با ۲۰ میلیون ریال سرمایه توسط ۳ نفرکار خود را آغاز کرد.
امروز مجموعه پوشاک مساوات ، مسلط به تولید و اشراف کامل به بازار پوشاک مردانه ایران با بیش از ۷۰۰۰ مشتری فروشگاهی و با ۱۲۰ نفر سرمایه انسانی ، با بکارگیری استانداردهای جهانی و از طریق نوآوری در طراحی ، ارتقای کیفیت درمواد اولیه و بهره مندی از تکنولوژی دوخت، گامـی ارزشمند در راسـتای تحـقق هـدف والای تولیـد ملی برداشته است.
_ در مقابله با واردات اجناس به ویژه البسه چینی ، تهدیدات را تبدیل به فرصت کردیم و هر روز فعالیت مجموعه را تقویت نمودیم.